Ko su migranti, odakle dolaze i kuda idu?

Intervju sa Gordanom Vukašin, članicom orgnizacije Grupa 484

O motivima dolaska migranata, pravnoj regulaciji njihovog kretanja, o ulozi medija razgovarali smo sa Gordanom Vukašin, u sklopu projekta Youth Media Hub.

Gordana radi u Grupi484, koordinator je Programa direktne podrške i bavila se pružanjem psihosocijalne pomoći migrantima dospelim u Srbiju.

Grupa484 je nevladina organizacija koja se sistematskim pristupom bavi problematikom migracija i u direktnom je kontaktu sa migrantima i izbeglicama.

,,Povezivanje migranata sa nasiljem asocira najčešće na medijske natpise’’

Sa Gordanom smo se osvrnuli i na rezultate ankete, sprovedene među mladima u Srbiji. Najčešće asocijacije naših ispitanika sa migrantima jesu rat, nasilje, terorizam, silovanje…

Kada se na društvenim mrežama pojavljuju naslovi incidenta migranata postavljaju se pitanja da li je to uopšte prijavljeno policiji i da li je namera osobe koja je to postavila bila da se situacija sankcioniše i reši ili je to prosto ideja se stvori animozitet prema ljudima koji se ovde nalaze.

,,Mediji su važni, ali važno je da se čuje i glas ljudi koji rade sa njima. Da bi se formirao jasniji stav potrebno je čuti i jednu i drugu stranu ’’.

,,Postoje predrasude, ali ne postoji iskustvo koje su vaši vršnjaci imali sa migrantima. Kada nam je nešto nepoznato imamo tendenciju toga da se plašimo’’.

Rezultati ankete pokazuju da preko 70% ispitanika smatra da migrnati predstavljaju opasnost, dok se 50% ispitanika izjasnilo da izričito nije bilo u bliskom kontaktu sa migrantom.

Odakle potiču strahovi i da li su opravdani?

Šta osoba sa iskustvom u radu sa migrantima može reći o njima?

Pogledajte naš intervju i saznajte šta o migrantima može reći i šta poručuje osoba koja ima iskustvo u radu sa njima.