Analiza stavova mladih o položaju Roma

Mladi su odgovarali na pitanja o tome kako vide položaj mladih romske populacije u društvu

Anketa je sprovedena u novembru 2020. godine. Podeljena na društvenim mrežama poput Instagrama i Facebooka, zbog trenutne situacije u vezi sa koronavirusom.

Anketirane su 123 osobe. Na pitanja su odgovarali mladi ljudi uzrasta od 15 do 20 godina. Najviše je bilo osamnaestogodišnjaka (49,6 odsto), zatim sedamnaestogišnjaka(21,1 odsto), a onda devetnaestogodišnjaka (15,4 odsto). Ukupno je odgovorilo 77 osoba ženskog pola (62,6 odsto) i 46 osoba muškog pola (37,4 odsto).

Skoro 80 odsto anketiranih bi imalo Roma za prijatelja. Među preostalih 20 odsto su oni koji se oko toga dvoume ili pak ne žele da se druže sa Romima.

Čak 95,1 odsto ispitanika ne bi imalo problem da ide sa Romima na fakultet ili u školu. Međutim, njih 21,1 odsto ne zna da li bi mu smetali Romi u komšiluku, dok je 11,4 odsto odgovorilo da bi mu susedi Romi smetali.

Iako njih gotovo 80 odsto hoće da se druži sa Romima, malo više od polovine ispitanika, 56 odsto, ipak ne bi bilo u vezi sa pripadnikom romske nacionalnosti.

Oko 42 odsto ispitanika smatra da Romi nisu integrisani u društvo, dok skoro 38 odsto nije sigurno da li jesu ili nisu. Uglavnom, veći broj ispitanika, skoro 70 odsto njih, ima negativan stav u vezi sa ulaganjem države u poboljšanje položaja Roma.

Stariji tinejdžeri nemaju problem da idu sa romskom omladinom u odeljenje ili na fakultet i smatra da nema potrebe da se otvaraju posebna odeljenja za Rome.

Na pitanje: Da li su uobičajeni stavovi o Romima opravdani? – 53 ispitanika odgovorilo je da nisu opravdani, dok 40 njih nije bilo sigurno, a ostalih 30 ispitanika je odgovorilo da su opravdani.

Veliki broj onih koji su odgovorili, to jest devedeset petoro njih, nema problem sa tim da Romi žive u Srbiji.

Što se tiče obrazovanja Roma, više od polovine anketiranih poznaje Rome koji su upisali srednju školu. Ali, mali broj njih poznaje Rome koji su završili srednju školu ili upisali fakultet.

Više od 80 odsto anketiranih nije čulo ni za jednu nevladinu organizaciju koja se bavi problemima Roma.

Gotovo 70 odsto ispitanika nema problem da se nađe u blizini Roma.

Sedamdeset devet od 123 anketiranih je odgovorilo da bi trebalo da se radi na integraciji Roma.

Veliki broj ispitanika, 68 odsto, nikada nije prisustvovalo fizičkom nasilju nad Romima, ali svaki treći ispitanik jeste.